Evo tko ima pravo na naknade pogrebnih troškova u slučaju smrti umirovljenika

Pravo na ovu naknadu ima blizak srodnik korisnika mirovine, koji je umro i koji je isplatio troškove do visine jedne prosječne mirovine, isplaćene za prethodni mjesec

Dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača potvrdio je na današnjoj pres-konferenciji da je Vlada Federacije BiH dala suglasnost na Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika mirovine koji je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje

– Konkretno, radi se o realizaciji sporazuma Vlade, resornog ministarstva i umirovljenika, kao i aktivnosti u cilju poboljšanja statusa ove socijalno ugrožene kategorije – kaže Drljača. Pravilnikom su regulirana pitanja poput tko ostvaruje pravo, koje su procedure, tko izdvaja sredstva, koja je to visina sredstava i rokovi za podnošenje zahtjeva, te tko odlučuje.

– Naime, pravo na ovu naknadu ima blizak srodnik korisnika mirovine, koji je umro i koji je isplatio troškove do visine jedne prosječne mirovine, isplaćene za prethodni mjesec. Odlučuje središnja jedinica u MIO-u. Na taj zahtjev se može izraziti prigovor, a o tome odlučuje direktor federalnog Zavoda MIO – rekao je Drljača, prenosi Fena.

Davanjem suglasnosti Vlade na navedeni Pravilnik nastavljaju se aktivnosti na davanju podrške umirovljenicima. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.

www.vecernji.ba