FBiH / Zastupnici izglasali zabranu pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima!

Zastupnički dom Parlamenta FBiH danas je izglasao zakon kojim se zabranjuje konzumiranja duhana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prijevozu, ali i u privatnim automobilima u kojima se nalaze i djeca. “Za” je glasovalo 63, troje je bilo protiv, a dvoje suzdržano.

Parlamentarci su se danas nakon rasprave izjasnili na prijedlog Vlade o novom zakonu, koji treba regulirati upotrebu duhana u javnom prostoru. Prijedlog zakona sada ide na Dom naroda Parlamenta FBiH gdje treba dovoljnu podršku da bi stupio na snagu.

Prijedlog zakona predviđa da od dana stupanja zakona na snagu svi će imati 18 mjeseci da stvore uvjete za provođenje zakona, a kazne se neće primjenjivati u tom razdoblju, piše Klix.  Radi se o do sada najstrožijem zakonu koji podrazumijeva potpunu zabranu konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i javnom prijevozu.

Također, zabranjuje se i konzumacija duhana u privatnim vozilima u kojima se nalaze maloljetne osobe.

Ovaj prijedlog zakona se primjenjuje na duhan, duhanske i ostale proizvode (nargile, vodene lule…) za pušenje, uključujući elektronske cigarete, bezdimne duhanske proizvode i biljne proizvode za pušenje. Kako je navedeno u prijedlogu, vlasnici ugostiteljskih objekata (restorana, kafića i slično) bit će dužni na vidnim mjestima istaknuti znak “zabranjeno pušenje”, a u objektu ne smiju biti istaknute pepeljare i druge posude za odlaganje pepela.

Vlasnik objekta će one koji ne budu poštovali ovaj zakon biti dužan opomenuti, uskratiti uslugu ili zatražiti da osoba napusti prostor. U protivnom, vlasnik objekta će biti dužan pozvati policiju.

Zakon je predvidio i izuzetke od ove zabrane pa će tako pušenje cigareta biti dozvoljeno za korisnike usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja i drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju. Pušenje će biti dozvoljeno na zračnim lukama i to u posebnom prostoru, ali o tome odluku donosi direktor zračne luke.

Zakon tretira i zabranu stavljanja u promet duhanskih proizvoda koji sadrže razne vrste aditiva, koji stvaraju dojam da je duhanski proizvod manje opasan.

Zabranjeno je stavljanje u promet i duhanskih proizvoda koji sadrže arome poput filtera i sl. Također, zakon zabranjuje svaku vrstu reklamiranja duhana i duhanskih proizvoda, isticanje fotografija, logotipa i slično.

Pravna osoba koja ne zabrani upotrebu duhana kaznit će se novčanom kaznom do 5.000 KM, a fizička osoba koja konzumira duhan i duhanske proizvode na javnom zatvorenom mjestu kaznit će se novčano sa 100 KM. U obrazloženju ovakvog prijedloga navodi se potreba da se zaštiti zdravlje građana te pravo pojedinca da živi i radi u okruženju bez duhanskog dima.

Također, pozivaju se i na usklađivanje direktiva s Europskom unijom. dvd