Federalni stožer predlaže županijama: Policijski sat od 21 sat!

Federalni Krizni stožer predložio uvođenje policijskog sata na području cijele Federacije BiH županijskim kriznim stožerima. Vladi FBiH dostavljena je Informacija o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u FBiH na dan 22. ožujak 2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva. ”Na dan 22. ožujka 2021. godine, ukupan broj testova je 511.713, ukupno potvrđenih slučajeva zaraze je 101.445, ukupno izliječenih 84.657, ukupno umrlih je 3.281, a ukupno aktivnih slučajeva je 13.507”, navodi se u informaciji.

Dodaje se da na razini FBiH, 7-dnevna incidenca iznosi 301 slučaj/100.000 stanovnika. Dodatne restrikcije ”U posljednjih sedam dana, najviša 7-dnevna incidenca je zabilježena u Bosansko-podrinjskom kantonu, Kantonu Sarajevo i Zapadnohercegovačkoj županiji. U FBiH na bolničkom liječenju trenutno je 1.367 osoba zbog COVID-19 bolesti, od kojih je 61 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Epidemiološka situacija u FBiH je veoma ozbiljna i pogoršava se iz dana u dan, te ima tendenciju daljnjeg pogoršanja. Naročito zabrinjavajuća situacija je Kantonu Sarajevo, ali znatan rast broja zaraženih je primijećen i u svim ostalim kantonima.

Posebno zabrinjavaju podaci o popunjenosti bolničkih kapaciteta širom FBiH, te činjenicu da se očekuje i veći priliv pacijenata, obzirom na broj zaraženih. Predložene mjere su preventivnog karaktera, te su i dalje najmanje restriktivne u europskom regiju i kao takve trebaju biti produžene, jer jamče održavanje gospodarskih aktivnosti, dok bi popuštanje mjera u ovom trenutku predstavljalo visoki rizik za ponovnu povećanu transmisiju virusa SARS-CoV-2, a samim tim i uvođenje restriktivnijih mjera, što bi dodatno otežalo funkcioniranje normalnog života i gospodarske – pojašnjeno je.

U tom kontekstu, Krizni stožer FBiH smatra da su mjere za održavanje nastavnog procesa, mjere za radne subjekte, mjere ograničavanja kretanja, mjere ograničavanja okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru, kao i opće mjere nošenje maski i održavanje fizičke distance dale najveći efekt do sada u borbi sa COVID-19, te da i dalje moraju ostati na snazi, zajedno s drugim mjerama i preporukama koje se predlažu uz ovu Informaciju. 20 ljudi u zatvorenom ”Napominjemo da do trenutka dolaska cjepiva protiv COVID-19, ali i do postizanja kolektivnog imuniteta, pridržavanje navedenih nefarmaceutskih mjera predstavlja jedini vid efikasne borbe protiv SARS- CoV-2 virusa.

Značajan rizik predstavlja i uočeno opuštanje stanovništva kada je u pitanju poštivanje mjera, a što predstavlja kršenje zakona iz ove oblasti, nedovoljan nadzor nad provedbom istih od strane nadležnih mjerodavnih uprava za inspekcijske poslove na razini županije, odnosno mjerodavnih gradskih i općinskih inspektora, kao i uprava policija na razini kantona, a što je najčešće posljedica dugotrajnosti potrebe sljedivosti ovih mjera i kontrole provođenja ovih mjera.

Imajući u vidu naprijed navedenu epidemiološku situaciju u FBiH, te stanje u okruženju i Europi glede pojave novih sojeva korona virusa (brazilski, južnoafrički i britanski), a posebno sekvencioniranog britanskog virusa u Bosni i Hercegovini kao prijetnja i izazov, smatramo da preventivne mjere koje su bile na snazi nisu dovoljne da bi se zaustavilo širenje virusa. Stoga je potrebno usvojiti predložene nove mjere koje su neophodne za sprječavanje daljnjeg širenja virusa – naglašeno je.

Predložene mjere su: 1.Naređuje se vladama županija, odnosno županijskim kriznim štabovima donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shodno procjeni epidemiološke situacije, a koja se temelji na tjednoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu potporu i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i dr.).

Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 2 metra, kao i u otvorenom prostoru. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na odredenom prostoru pod sljedećim uvjetima: – ne više od 20 ljudi u zatvorenom prostoru, – ne više od 20 ljudi na otvorenom prostoru. Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra izmedu osoba (osim članova istog kućanstva). S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstvima zdravstva. Postoje izuzeća Ograničava se kretanje pučanstva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 21:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

lz stavka (1) ove točke izuzimaju se svi uposlenici koji su uključeni u provodenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, zaposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, nnedugradski i nnedunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i medunarodnom transportu.

Nalaže se kriznim štabovima ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 3. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, svadbe, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih obiteljskih okupljanja i sličnih dogadaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID19 medu pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.

U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciii BiH koja se pogoršava, nareduje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.fbih.bai to: Nareduje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod toč. 2, 3, 4, 5 i 6. ovog poglavlja, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.

Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava žurno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke 7. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.

Bljesak.info