Forum građana organizira ‘Naše razgovore’ u Livnu

LIVNO – Uloga lokalnih vlasti u izgradnji razumijevanja i povjerenja tema je ‘Naših razgovora’ koji će se održati 10. svibnja, u 11 sati, u Sali Hotela B&M u Livnu.

Kako su kazali iz Foruma građana Tuzle koji su organizatori ‘Naših razgovora’, upravo slušanjem drugih i otvorenošću prema drugima smanjuju se predrasude i bolje razumiju mišljenja i iskustva drugih, što je polazište za izgradnju povjerenja i trajnog mira.

‘Naši razgovori’ se inače organiziraju u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u suradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u BiH.

Na spomenuto okupljanje i razgovore u Livnu očekuje se sudjelovanje gradonačelnika Livna te načelnika Bosanskog Petrovca, Drvara, Kupresa i Glamoča, zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjedavajućih gradskih i općinskih vijeća te predsjednika skupština općina, medija, vjerskih zajednica, nevladinih organizacija, obrazovnih institucija i predstavnika poslovnog sektora iz pet općina.

 

http://www.dnevno.ba