FOTO: Ankica Baković održala predavanje o utjecaju ekrana na mozak

ankica

Večeras je u staroj crkvi na Humcu održna tribina „Utjecaj ekrana na mozak“. Ovaj događaj organiziran je u sklopu humačkih tribina srijedom pa je uvodnu riječ i molitvu rekao fra Marin Karačić, a predavačica je bila Ankica Baković, psihologinja i voditeljica Centra za mentalno zdravlje u Livnu. Cilj tribine bio je upoznati roditelje i sve prisutne, s opasnostima i štetnostima prekomjernoga i preranoga korištenja suvremene tehnologije za djecu.

Baković je u predavanju istaknula da je danas u porastu broj negativnih promjena u ponašanju i razvoju djece, što je sasvim logično s obzirom na to da roditelji djeci olako daju razne “ekrane” na korištenje i zabavu. Nizom znanstveno potkrijepljenih primjera pokazala je da su te negativne promjene u ponašanju, poput autizma, poteškoće pažnje i koncentracije, poteškoće govora, učenja, poteškoće s vidom i tako redom, posljedica upravo prekomjerne izloženosti ekranima.

Djeca u ranoj dobi slušaju roditelje i vole jasno postavljena pravila. Ako djetetu jasno kažete da nešto nije za njega i to pravilo ne kršite, dijete će ga ubrzo prihvatiti jer su to pravila njegove okoline, rekla je Baković, dodajući da roditelji često zbog nedostatka vremena za dijete, neznanja i raznih drugih čimbenika dijete prepuštaju ekranima.
“Neka se smiri” najčešće kažu roditelji kada djetetu daju ekran koji bi ga trebao zabaviti. Međutim, utjecaj toga ekrana, videa, igrica i svega drugoga do čega dijete preko njega može doći često bude gotovo poguban za kasniji psihološki razvoj djeteta, istaknula je Baković u predavanju, posebno pozivajući roditelje na oprez i brigu za svoje dijete.
„Nema suzdržanoga roditeljstva, ne možete biti neodlučni u roditeljstvu! Svome djetetu se morate posvetiti i aktivno se brinuti o njegovu razvoju, interaktivno ga poučavati, kroz igre i druženja, a ne prepuštati ga utjecaju ekrana. Svaki roditelj snosi odgovornost za svoje dijete“, naglasila je Baković.

http://www.ljportal.com