Franjevci iz cijelog svijeta posjetili Srebrenicu

franjevci
Foto: Avaz

Izaslanstvo franjevačkog reda iz SAD, Konga, Singapura, Indije i Italije danas su posjetili Općinu Srebrenica. Član Hercegovačke franjevačke provincije i član Međunarodne komisije za dijalog na razini franjevačkog reda u svijetu fra Iko Skoko rekao je da franjevački red djeluje u 110 država u svijetu, te ima oko 15. tisuća članova koji se zalažu za dijalog.

– Smisao Komisije je da promovira dijalog u svijetu i da potiče sve fratre diljem svijeta, koji se zalažu za pomirenje među ljudima i dijalog među ljudima i njihovim kulturama, među vjerama. Prošle godine imali smo sastanak u Rimu, a ove godine sam tražio da to bude u BiH, da drugi vide kako mi ovdje živimo – istaknuo je Skoko. Franjevci iz cijelog svijeta tijekom posjeta BiH obišli su dvije provincije a danas su posjetili Memorijalni centar Potočari. Upravitelj Župe Srca Isusova Zvornik, Bratunac i Srebrenica fra Joso Ošorlić kazao je da su na sastanku koji je održan u uredu načelnika Općine Srebrenica Mladena Grujičića predložili da se uredi katoličko groblje u Srebrenici.

– Jedan dio gradskog groblja bio bi rezerviran za katolike, a drugi za pravoslavne vjernike. Naša želja je da franjevci imaju svoju ulicu u Srebrenici, jer njihovi korijeni su potekli iz Srebrenice. Očekujemo da će u Srebrenici biti rekonstruirana franjevačka crkva koja je zapaljena u 17. stoljeću, te da će to biti mjesto okupljanja svih ljudih dobre volje.

Konačno je vrijeme da započnemo duhovnu i materijalnu obnovu – rekao je Ošorlić. Stručni suradnik u Općini Srebrenica Senad Subašić kaže da je na sastanku razgovarano o uređenju gradskog groblja u Srebrenici. – Pruža se ruka suradnje u svakom pogledu, a to govori da Srebrenica dobiva nove dimenzije, nove mogućnosti. Mislim da franjevci zaslužuju i da jedan dio grada dobiju ulicu “Bosne srebrene” – kazao je Subašić.

www.vecernji.ba