GRAD LIVNO: Poziv na “Dane uređenja Livna 2019”

Započela je akcija „Dani uređenja grada Livna 2019.“ Glavni nositelji aktivnosti su Grad Livno, nadležna gradska služba za komunalne poslove i JP „Komunalno“ d.o.o. Livno.

Akcijskim planom predviđeno je uklanjanje divljih deponija uz prometnice, čišćenje i uređenje obala rijeka i potoka, čišćenje i uređenje školskih dvorišta, vrtića kao i okućnica te sadnja drveća i cvijeća.

Pozivaju se svi građani Livna, direktori javnih poduzeća, ravnatelji škola i drugih javnih ustanova, članovi ekoloških udruženja, udruženja ribara i lovaca da aktivno sudjeluju u izvršenju Akcijskog plana i time doprinesu uljepšavanju prostora u kojem žive i rade.

Odvoz prikupljenog otpada obavljat će djelatnici JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Sve informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove Grada Livna putem komunalnih redara. Akcija „Dani uređenja Livna 2019.“ traje do kraja lipnja.