Grad Livno sufinancira podizanje voćnih nasada

Na prijedlog livanjskog gradonačelnika Luke Čelana usvojena je odluka o odobravanju financijske potpore za podizanje višegodišnjih voćnih nasada, jagodičastog i bobičastog voća na području grada Livna kojom su regulirani uvjeti i način financiranja nabavke sadnog materijala za podizanje voćnih nasada.

Godišnji iznos financijske potpora, koji će se isplaćivati od 2018. do 2021. godine, iznosi 40.000 maraka, a namijenjen je za podizanje voća poput jabuka, šljiva, krušaka, trešanja, višanja, oraha, lješnjaka, malina, kupina, jagoda, aronije i drugih vrsta voća.

Korisnici poticajnih sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe upisane kao nositelji u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata na području Livna, a koji su zasnovali nasade u vremenskom razdoblju od kolovoza 2018. do kraja travnja 2019. godine.

Zahtjevi za ostvarivanje za poticajna sredstva podnose se do 30. travnja Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove Grada Livna, koja je zajedno sa Službom za financije zadužena za nadzor provedbe odluke.

Sredstva za provedbu odluke povećana su u odnosu na prošlu godinu te su osigurana proračunom Grada Livna kao financijska potpora nositeljima poljoprivrednih gospodarstava i klijenata upisanim u spomenuti registar.