Građani zahtijevaju da se sanira tzv. Vujičin potok

Pogled na prevrnuti automobil u jarku, kao što je ovaj na fotografiji, pored brige za njegove putnike izaziva i strah od mogućih novih upadanja u jarak sa mogućim i težim posljedicama.

A to bi se moglo spriječiti, vjerojatno i hoće.

Naime, žitelji ulica fra Eugena Matića, Josipa Filipovića, Bugojanska i fra Anđela Kaića više godina su uzastopno u proljeće kada počinju radovi na otvorenom slali zamolbe direktoru  JP “Komunalno” d.o.o. Livno, a kopije tih zamolbi slali predsjedniku općine/gradonačelniku i predsjedniku/ici  Općinskog/gradskog vijeća izražavajući želju da tzv. Vujičin potok saniraju tako što će ga “staviti” u betonske cijevi, a njih na odgovarajući način  zatrpati i tako ukloniti ružan prizor iz urbanog dijela grada, a žitelje osloboditi straha od infekcije i zaraze koja je bila sasvim moguća.

Da se to uradilo i da su pored njega bili postavljeni odgovarajući rubnici pored ceste spriječila bi se nesreća kao na ovoj fotografiji i onemogućile buduće nesreće. A sve to ne bi iziskivalo velike troškove jer se radi o kratkoj dionici.

 Vjerujem da će sada shvatiti ozbiljnost naših zamolbi i uvidjeti da one nisu bile megalomanske i pomodarske, te da će im udovoljiti.
Esad Ćefo