Preko granice može samo pola kg mesa, 1 kg ribe i meda

torba

Prtljaga svih onih koji od 1. prosinca budu ulazili u BiH prolazit će dodatne kontrole, a ista pravila vrijedit će i za osobne pošiljke koje se budu slale u BiH.

Razlog spomenutih kontrola je primjena novog pravilnika o kontrolama i uvjetima unošenja osobnih pošiljki proizvoda životinjskog podrijetla u Bosnu i Hercegovinu, koji je nedavno donijelo Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a u cilju usklađivanja s legislativom EU.

Pravilnikom su utvrđeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri unosu osobnih pošiljki proizvoda životinjskog podrijetla u nekomercijalne svrhe na teritorij BiH, a koji su dio putničke prtljage ili se šalju kao male pošiljke fizičkim osobama.

Cilj je spriječiti unošenje uzročnika zaraznih bolesti u BiH. Tako će u BiH, između ostalog, biti moguće u ručnoj prtljazi unijeti meso, određene mesne i mliječne proizvode iz država Europske unije i još 11 država, među kojima su…

www.vecernji.ba