HANA MILAK: Javni upit svim razinama sudske vlasti u BiH

Hana Milak
Zabrišće 81, 80101 Livno
E-mail: hana.milak@gmail.com
.
Predmet: JAVNI UPIT SVIM RAZINAMA SUDSKE VLASTI U BiH
Poštovani, ima li GO SDA Livno pravo rušiti Ustav BiH i zanemariti zakone koji su na snazi u BiH i FBiH, a nakon što je SIP BiH dostavilo Gradskom vijeću Livno dokaz o mojoj nacionalnosti koji nije bio u skladu s njihovim očekivanjima, tražeći, JAVNO, od službi Grada Livna da iste PREKRŠE te ozbiljno naruše navedene demokratske temelje naše države i dopuste manipuliranje mojim osobnim podatcima?
.
Unaprijed hvala i srdačan pozdrav!
Hana Milak, vijećnica GV Livno
03.02.2021. Livno