HBŽ: Usvojen Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) na sjednici održanoj u ponedjeljak dala je suglasnost na Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u Rebalansu 2020. godine.

Nakon razmatranja Vlada je primila k znanju Izvješće o izvršenju proračuna HBŽ-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine koje će biti upućeno u daljnju skupštinsku proceduru, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade HBŽ-a.

Donesena je i Odluka o priznavanju nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama u navedenoj županiji kao redovno izvođenje nastave, a ovom Odlukom se u uvjetima proglašenja stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa na području HBŽ-a izvođenje nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama priznaje kao redovno izvođenje nastave.

U dijelu sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju “Fra Jozo Križić” Tomislavgrad za 2020. godinu u iznosu od 162.000 maraka, odnosno 120.000 maraka muzeju Gorica i 42.000 maraka muzeju “Fra Jozo Križić”, a Vlada je primila k znanju i Izvješće o utrošenim sredstvima za muzej Gorica i muzej “Fra Jozo Križić” za 2019. godinu u županijskom Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava “Potpora stipendiranja studenata” utvrđenog Proračunom HBŽ-a za 2019. godinu u navedenom Ministarstvu koje je na osnovu Ugovora o dodjeli stipendija studentima iz ove županije u 2019. godini isplatilo novčana sredstva u iznosu od 50.550 maraka.

Također, Vlada je primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška financijskih sredstava tekućih transfera za sport i kulturu za 2019. godinu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a Vlada je primila k znanju Informaciju o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje, te donijela Odluku o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava “Obrazovanje od značaja za županiju” za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 600.000 maraka.

Nakon razmatranja Prijedloga, donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava županijskom Ministarstvu znanosti kao potpora od strane firmi i organizacija u svrhu nabave informatičke opreme za socijalno ugrožene učenike prema popisu s kojim raspolaže Ministarstvo i u svrhu organiziranja obuke za nastavno osoblje za rad na digitalnim platformama za online učenje.

Donesena je i Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju HBŽ-a za 2020. godinu u svrhu osiguranja redovitog poslovanja.

“Budući da se Agencija za privatizaciju HBŽ-a financira putem transfera iz proračuna Ministarstva gospodarstva HBŽ-a, te da su sredstva planirana proračunom za 2020. godinu, bilo je potrebno donijeti predmetnu Odluku, kako bi se ispoštovale odredbe Zakona o izvršenju Proračuna HBŽ-a za 2020. godinu”, navodi se u priopćenju.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o odobravanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo HBŽ-a za nabavku materijala za izradu zaštitnih maski, posteljnog rublja te dezinfekcijskih sredstava uslijed proglašenja prirodne nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa.

Na prijedlog županijskog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša primljena je k znanju Informacija o realizaciji programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH planiranih u Proračunu HBŽ-a. Također, Vlada je primila k znanju i Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša za 2019. godinu.

Donesena je i Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije HBŽ-a provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju projekta adrenalinski park “MI-VAL”, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji “Miši-Trumača” na području općine Livno metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanja HBŽ-a na koje se imenuje Dobrila Bosnić do okončanja natječajne procedure, stoji u priopćenju.