HDZ BiH Livno: U GV djeluje ‘prešutna koalicija’ s ciljem obmanjivanja javnosti i jeftinom kupovinom političkih bodova

Izravnim kršenjem zakona i Poslovnika o radu Gradskog vijeća Livna, vijećnici HRS-a, SDA i  HDZ-a 1990 na trećoj sjednici Gradskoga vijeća pokazali su svu mizernost svog političkog djelovanja po principu negiranja svega što je zakonito i svega što je stav HDZ-a BiH.

Bahatosti čelnog čovjeka HRS-a pored spomenutih stranačkih vijećnika dijelom su se pridružili i vijećnici ŽNL-a i SDP-a.

Neprestano pozivanje na zakon, zakonske odredbe, transparentnost u radu pokazali su se na zadnjoj sjednici samo pukim deklarativnim izjavama vijećnika HRS-a i ostalih okupljenih u ‘prešutnoj koaliciji’, s ciljem obmanjivanja javnosti i jeftinom kupovinom političkih bodova.

Nasilnim izglasavanjem odluka i rješenja vijećnici HRS-a, SDA, Devedesteke, ŽNL-a i SDP-a izravno su prekršili Poslovnik o radu GV-a i važeće odluke čime su doveli u pitanje daljnje funkcioniranje i poslovanje gradske uprave Livna.

Prilikom usvajanja Odluke o planu raspodjele novčanih sredstava za sport i sportsku infrastrukturu od strane vijećnika spomenute koalicije, nisu ispoštovani kriteriji propisani Odlukom o kriterijima i financiranju javnih potreba sporta grada Livna temeljem koje se Odluka o raspodjeli sredstava za sport i donosi.

Jedini cilj spomenutim vijećnicima je biti protivni vijećnicima HDZ-a BiH i jeftino se dodvoriti članovima športskih klubova na koje se spomenuta Odluka o raspodjeli sredstava odnosi.

Svojom prešutnom koalicijom predvođenom HRS-om usvojena je Odluka o planu raspodjele novčanih sredstava za sport i sportsku infrastrukturu za 2021. godinu skidajući planirana sredstva s pozicije  sportske infrastrukture i amandmanima raspoređujući na klubove po svojim simpatijama po principu mjesta kojem klub teritorijalno pripada te po brojnosti članova kluba.

Stoga javnost upoznajemo da je ovako usvojena Odluka nezakonita. Prekršene su odredbe važeće Odluke o kriterijima i financiraju javnih potreba sporta grada Livna koje reguliraju način raspodjele sredstava na sportske klubove (udruge), sportsku infrastrukturu, školski sport i sportsku rekreaciju.

Nadalje, koalicijskim glasovanjem za donošenje Rješenja o razrješenju Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja-licitacije prekršene su sve odredbe Poslovnika o radu Gradskoga vijeća kao i Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Livno kao i drugih propisa koji reguliraju ovu oblast.

Jedini cilj je bio blokirati rad gradske uprave. Da se neusvajanjem rješenja krši Poslovnik, javno je na sjednici izrekao i vijećnik SDA, bivši predsjednik GV-a koji je vrlo dobro upoznat s Poslovnikom o radu i njegovim odredbama. Unatoč tome i on kao i njegove stranačke kolege svesrdno su podigli ruku svjesno kršeći Poslovnik zajedno s ostalim koalicijskim vijećnicima.

Poslovnik jasno kaže: ukoliko Programom rada GV nije predviđeno donošenje neke odluke ili akta, potrebno je pokrenuti Inicijativu za donošenje istih. Ova točka nije bila predviđena Programom rada vijeća za 2021. godinu i stoga je bilo potrebno pokrenuti inicijativu za njeno donošenje i istu uputiti gradonačelniku na razmatranje po odredbama Poslovnika.

No to nije omelo koalicijske partnere u Gradskom vijeću da besramno i svjesno kršeći Poslovnik usvoje Rješenje o razrješenju Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja-licitacije čime su izravno onemogućili rad gradskih službi i oštetili krajnje korisnike usluga, građane.

Ovo je pokazatelj tobožeg zakonitog rada kojeg vijećnici, koalicijski partneri u GV Livna, toliko naglašavaju. Omalovažiti sve što je prijedlog ili inicijativa HDZ-a BiH i Gradonačelnika.

Cilj je biti protiv, ne birajući sredstva niti sagledavajući posljedice nezakonskih, na silu, usvojenih odluka.

URED ZA INFORMIRANJE GO HDZ BiH LIVNO