HDZ BiH: Vijećnici HDZ-a BiH interese građana Livna stavili ispred stranačkih interesa

VIJEĆNICI HDZ-a BiH INTERESE STANOVNIKA GRADA LIVNA STAVILI ISPRED SVOJIH STRANAČKIH INTERASA

Na 5. nastavku I. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Livna, HDZ BiH Livno je, kao i na samom početku konstituirajuće sjednice novoga saziva GV Livna, kao relativni pobjednik Lokalnih izbora, prihvatio da umjesto dva člana u Povjerenstvo za izbor, imenovanje i administrativna pitanja koliko mu pripada sukladno Poslovniku o radu GV Livna, ima jednog člana, a sve kako bi relaksirao odnose u GV Livna i pomogao da se izabere predsjednik i zamjenik predsjednika.

Na istome petom nastavku konstituirajuće sjednice vijećnici HDZ-a BiH svoje glasove su dali Hani Milak, kandidatkinji za predsjednicu GV Livna čime je omogućeno da GV može dalje nesmetano nastaviti raditi i donositi odluke kako bi prekinuli blokadu Grada Livna i svih gradskih institucija i ustanova iako smo bili svjesni da naša kandidatkinja Glorija Lijović neće biti izabrana za zamjenicu predsjednika GV Livna.

Budući da je do sada bilo problema pri tajnom glasovanju, HDZ BiH je predložio javno glasovanje pri odabiru predsjednika i zamjenika predsjednika GV Livna.

Prilikom glasovanja o javnom izjašnjavanju, spomenuti prijedlog je podržan od strane vijećnika HDZ-a BiH i SDP-a, a vijećnici drugih političkih stranaka u GV Livno su bili protiv ili suzdržani.

Činjenica je da se bez glasova vijećnika HDZ-a BiH ne bi izabrao predsjednik GV čime se ne bi završila konstituirajuća sjednica i stekli uvjeti za daljnji rad.

Očekujemo da svi vijećnici u GV, bez obzira iz koje političke opcije dolaze, budu konstruktivni u svome radu i da donose odluke koje će omogućiti bolje uvjete života i rada i biti na korist svih stanovnika Grada Livna.

URED ZA INFORMIRANJE GO HDZ BiH LIVNO