Hercegbosanska županija ulazi u članstvo Jadransko Jonske Euroregije

vlada

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u kojoj se usvaja Izvješće i preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba od 24. siječnja 2018. godine u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u kojem je pristiglo 17 pravodobnih ponuda.

Doneseno je i Rješenje o osnivanju Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina i donesena je Odluka o Odluci o visini naknade za rad Povjerenstva za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina.

Na sjednici donesena je Odluka o pristupanju Hercegbosanske županije u Jadransko Jonsku Euroregiju ( II E) u kojoj se daje pozitivno mišljenje na Informaciju o potrebi pristupanja Hercegbosanske županije u članstvo Jadransko Jonsku Euroregiju (II E).

Tijekom sjednice donijet je Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Javnu politiku o zaštiti obitelji s djecom u F BiH i prednacrt Zakona o podršci obiteljima s djecom u F BiH.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru MUP-a Darinku Mihaljeviću za zakup zgrade u općini Glamoč za potrebe Policijske postaje Glamoč.
Doneseno je Rješenje o utvrđivanju prijedloga člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije kojim je Mirko Mihaljević, dip. inžinjer poljoprivrede predložen za člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije na razdoblje od 2 (dvije) godine.

Vlada HBŽ