HERCEGBOSANSKE ŠUME DO SADA ULOŽILE 5 MILIJUNA MARAKA U DEMINIRANJE

mine

 

Miniranost površina je jedan od najvećih problema s kojim se Šumsko gospodarsko društvo “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres (u daljnjem tekstu Društvo) susreće. Pored nemogućnosti gospodarenja šumama na takvim površinama, što ujedno i predstavlja potencijalnu prijetnju glede zdravstvenog stanja šuma, šumskih požara i dr.,  miniranost predstavlja i potencijalnu opasnost za ljudski život.

Društvo aktivno radi na uklanjanju mina odnosno oslobađanju površina za koje se smatra da su zagađene minama. Od ukupne površine šuma i šumskog zemljišta na prostoru Hercegbosanske županije, sumnjivo je oko 35 000 ha ili 12 %, od čega na površine prekrivene šumom otpada oko 22 000 ha. Na toj površini je “zarobljeno” više od 5 200 000 m3 drvne mase krupnog drveta.

U suradnji s BH MAC-om (Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini), Društvo od 2007. godine ulaže u deminiranje, a u posljednje dvije godine intenzivno radi na uklanjanju mina pomoću nove land release metode (metoda ciljanog deminiranja) koja podrazumijeva ulaganje velikih napora u prikupljanje informacija, ciljano i sistematsko deminiranja.

Društvo je do sada u deminiranje uložilo oko 5 milijuna konvertibilnih maraka. Uprava Društva ove poslove smatra izuzetno korisnim i odlučna je nastaviti s radom, s ciljem oslobađanja šumskih površina koje će u budućnosti omogućiti povećanje sječivog etata i na taj  način poboljšati poslovanje poduzeća kao i poslovanje drvoprerađivačke industrije. Naravno, prije svega je bitna sigurnost i zdravlje svih ljudi koji obavljaju terenske poslove.

Pored deminiranih površina pod šumom, deminirali smo i oko 19 ha površine u rasadniku i dio goleti na planini Goliji koja će svakako dobro doći planinarima.

 

http://www.hbsume.ba