HLL – Priopćenje

zmija

Deseta sjednica Općinskog vijeća Livno, koja se trebala održati 04.10.2017., prekinuta je grubim kršenjem Zakona o načelima lokalne samouprave, Statuta Općine Livno, Poslovnika o radu Općinskog vijeća Livno i teškom zlouporabom položaja ili ovlasti od strane Seada Hadžijahića, predsjednika Općinskog vijeća.

Naime, temeljem članka 66. Poslovnika o radu Općinskom vijeća Livno, vijećnik i predsjednik Hrvatske liste za Livno, u ime Hrvatske liste za Livno je tražio dopunu dnevnog reda s pet (5) točaka dnevnog reda, i to:
1. Usvajanje Zaključka kojim se od Povjerenstva za izbor i imenovanje traži pokretanje postupka za razrješenje Seada Hadžijahića s mjesta predsjednika Općinskog vijeća Livno, jer je sudjelovao u političkoj trgovini s HDZ BiH oko davanja suglasnosti Općinskog vijeća za izbor ravnateljice Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“, kako bi zaposlio nastavnika bošnjačke nacionalnosti, a što je sam priznao vijećnicima Hrvatske liste za Livno;
2. Usvajanje Zaključka kojim se od MUP-a HBŽ traži informacija o stanju sigurnosti u Livnu, jer Hrvatska lista za Livno posjeduje dokaze o nezakonitoj primopredaji arhive, izdavanju lažnih potvrda o okolnostima stradavanja u ratu od strane jednog ministra u Vladi Hercegbosanske županije, krivotvorenja potpisa Policijskog komesara, krivotvorenja sadržaja službenih dokumenata MUP-a HBŽ i lažnih svjedočenja visokopozicioniranih dužnosnika SDA iz Livna pred haškim istražiteljima u Bugojnu;
3. Usvajanje Odluke o angažiranju zaštitarske službe na sjednicama Općinskog vijeća Livno, jer je samostalni vijećnik Ante Drinjak na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Livno, održanoj 09.12.2016., verbalno i fizički napao Jakova Perkovića vijećnika i predsjednika Hrvatske liste za Livno, jer je policiji trebalo više od devet mjeseci da utvrdi radi li se o prekršaju ili ugrožavanju sigurnosti;
4. Usvajanje Zaključka kojim se uskraćuje suglasnost ravnateljici Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“, zbog diskriminacije nastavnika bošnjačke nacionalnosti; i
5. Usvajanje Zaključka kojim se od Etičkog povjerenstva traži utvrđivanje činjenica oko nezakonitog snimanja građana od strane vijećnika Ante Drinjka, tim prije, jer je Ante Drinjak nezakonito snimio i predsjednika Hrvatske liste za Livno, zbog čega će protiv Ante Drinjka biti podnesena kaznena prijava za nezakonita snimanja građana.
Nakon što Kolegij Općinskog vijeća nije prihvatio predložene dopune dnevnog reda, osim usvajanja Odluke o angažiranju zaštitarske službe, pristupilo se glasovanju o predloženim dopunama dnevnog reda. Predsjednik naše stranke dobio je suglasnost od predsjednika Općinskog vijeća da se javno, za govornicom izjasni o predloženoj dopuni dnevnog reda.

Kod obrazloženja druge dopune dnevnog reda, smo rekli kako je za Hrvatsku list za Livno neprihvatljivo da se ne raspravlja o nestaloj arhivi HVO-a, jer je previše u Domovinskom ratu proliveno hrvatske krvi i da nikome nećemo dopustiti ugrožavanje sigurnosti 3-4000 hrvatskih branitelja, jer su neki dužnosnici MUP-a HBŽ (imena poznata) krivotvorili potvrde, potpise i službene dokumente MUP-a, koje su zatim nezakonito dostavljali Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. U tom momentu Sead Hadžijahić na bahat način oduzima riječ Jakovu Perkoviću, pri čemu je došlo do žustre rasprave i međusobnog prepucavanja, da bi zatim grubom povredom članka 78. i 81. Poslovnika o radu Općinskog vijeća prekinuo sjednicu i teškom zlouporabom položaja ili ovlasti predsjednika Općinskog vijeća pozvao policiju, da umjesto njega održava red na sjednici.

Zlouporabom položaja ili ovlasti, Sead Hadžijahić se postavio iznad zakona, Statuta Općine Livno i Poslovnika o radu Općinskog vijeća, samo zato jer se osjetio ugrožen jer ulovljen u političkoj trgovini s HDZ BiH, a u svezi zapošljavanja jednog nastavnika bošnjačke nacionalnosti, zbog čega je danas predsjednik HLL-a Jakov Perković u PP Livno prijavio Seada Hadzijahića za kazneno djelo korupcije i kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti.

Hrvatska lista za Livno nikome neće dopustiti ugrožavanje sigurnosti hrvatskih branitelja koji se u Livnu lažno optužuju za udruženi zločinački pothvat protiv civilnog stanovništva bošnjačke i srpske nacionalnosti na temelju nezakonitog otuđenja arhive HVO-a, izdavanja lažnih potvrda od strane jednog ministra u Vladi Hercegbosanske županije, krivotvorenja sadržaja u spisima MUP-a, krivotvorenja potpisa jednog policijskog komesara i dobrovoljnih lažnih svjedočenja dužnosnika SDA iz Livna pred haškim istražiteljima u Bugojnu.

Livno, 04. listopada 2017. Jakov Perković, predsjednik HLL-a