Hotel More u Dubrovniku traži djelatnike za odjel domaćinstva

Hotel More u Dubrovniku traži djelatnike za  odjel domaćinstva. Besplatan smještaj u centru grada i dva topla obroka, plaća 5.000 kuna. Kontakt +385915092978