HRS LIVNO: Aktiviraj se! Uključi se!

AKTIVIRAJ SE! UKLJUČI SE!

✔️✔️Zašto Hrvatska republikanska stranka Livno?✔️✔️
Živimo u „demokratskom društvu“ još od 1990-ih godina, a znamo li uopće što je to demokracija?!

Demokracija živi i ovisi o sudjelovanju njenih građana u političkim procesima.
Demokracija počiva na ravnopravnosti, slobodi, slobodi informacija i izražavanja, aktivnom biračkom pravu.

Vidimo li ovakvu demokraciju u našem Livnu?
Jedino što vidimo je netransparentnost svih procesa. Svjedoci smo korupcije, mita, demografskog propadanja, nesavjesnog trošenja proračunskih sredstava, odlaska mladih, nezaposlenosti, kršenja izbornih procesa i krađe.

Ne sudjelujemo kao građani u demokratskom sustavu, iako imamo obvezu sudjelovati u istom!
Ako se mi ne aktiviramo, stanje će ostati isto ili gore, dok posve ne nestanemo.

Zato Vas pozivamo, sve poštene i odvažne ljude našeg Livna i cijele županije, da se uključite u političke procese i podržite mlade ljude HRS-a, koji su spremni za borbu protiv nepravde i korupcije, koji će se zalagati za poštivanje vladavine zakona, za bolje sutra naše djece i svih nas.
AKTIVIRAJ SE! UKLJUČI SE!

Popuni pristupnicu:
https://hrsbih.org/pristupnica/