HRS Livno: Još uvijek nema revizije, a nema ni vizije kako izaći iz financijskih problema u Gradu Livnu

Još uvijek nema revizije, a nema ni vizije kako izaći iz financijskih problema u Gradu Livnu
.
➡ Nakon dva mjeseca neopravdane pauze danas se održala sjednica Gradskog vijeća. Svi materijali koje Gradonačelnik i službe pripreme vijeće apsorbira jako brzo. Problem je što sve manje materijala dolazi na Vijeće.
.
➡ Danas se raspravljalo o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2021. godine. Prihodi su ostvareni gotovo u planiranom iznosu. Nažalost ne zato što se dobro radilo na sustavnom rješavanju kroničnih problema kao što je ispravljanje nepravde po pitanju Buškog jezera. Prihode smo ostvarili u planiranom iznosu jer je u cijeloj državi veći prihod od PDV-a (očekivano veći nego je bio u korona 2020toj) i zato jer je HEP odlučio u proljeće ispustiti većinu vode iz Buškog jezera jer opet izvode radove. Samo zbog toga smo dobili 600.000 maraka više od planiranog.
.
➡ I dobro je da su prihodi ostvareni u planiranom iznosu, ali nikom u vijeću nije jasno zašto su rashodi, na primjer za tekuće potpore ili sport samo 53%?!
Jasno je da su neki natječaji u tijeku, ali da je od kapitalnih izdataka planiranih u prvom semestru u iznosu od skoro 1,7 milijuna maraka realizirano NULA ostalo je neobjašnjeno.
.
❌ Jasno nam je zašto se moralo, makar i nezakonito, za TV HB platiti 120% planiranog za prvi semestar. To je ipak primarni interes i gorući problem Grada Livna.
.
❗❗Nikom nije jasno zašto se ne plaćaju stari dugovi ili pak krediti o kojima u izvješću nije bilo ni slova? Livno je jedini grad koji je dužan jedan cijeli proračun, a da to nikad službeno nije iskazano.

Jasno je i zašto još nema revizije.

❌ Jedino objašnjenje ovakvog rada jeste da se, na žalost, nastavlja ista politika u Gradu i ista praksa „štednje“ i nerada u neizbornim godinama. Zbog svega navedenog vijeće nije usvojilo izvješće o izvršenju proračuna.
.
✔ Danas je vijeće ugostilo i raspravljalo o problemima jedne skupine građana našeg grada. Velika je to promjena u pristupu i radu.
.
❗Da imamo aktivne mjesne zajednice sigurni smo da bi izravno sudjelovanje građana u radu Vijeća kojeg su oni birali u konačnici doprinijelo bržem rješavanju stvarnih problema u selima i Gradu. Ali znaju oni koji više od pola desetljeća blokiraju održavanje izbora za mjesne zajednice da bi onda bilo manje novaca za režimske obveze kao što je Hrvatski kanal u pokušaju br. 2!
.
GO HRS Livno