HRS Livno: Nacrt proračuna za 2021. je izrađen po Čelanovim standardima / VIDEO

Nacrt proračuna za 2021. godinu je izrađen po Lukinim računovodstvenim standardima 📝
.
✅ U raspravi smo dokazali da je predloženi Nacrt proračuna u suprotnosti sa brojnim člancima Zakona o proračunima FBiH.
.
✅ Dokazali smo da je hladni pogon Grada Livna ogroman i da će nastaviti rasti, a namjenska sredstva, koja bi se po zakonu trebala trošiti na poboljšanje kvalitete života građana, se nezakonito preusmjeravaju za financiranje glomazne administracije u Gradu i povezanim tvrtkama.
.
🔴 Problem je što su ti rashodi, bar po predloženom Nacrtu dva miliona veći od realnih prihoda Grada. Stoga se pribjeglo izmišljanju nepostojećih prihoda proračuna da se izbjegne planiranje deficita.
.
Lomit će se na onim proračunskim korisnicima koji budu naivno očekivali izvršenje planiranih stavki rashoda. Povlašteni će, kao i do sada, dobiti i više ako zatreba.
.
🔴Pošto ova godina nije izborna jasno nam je da nema ulaganja namjenskih sredstava u cestovnu infrastrukturu, kanalizaciju i sekundarne vodovodne mreže koje neka naša sela čekaju od postanka svijeta, već će se plaćati prošlogodišnji radovi, što naravno nije po zakonu.
.
Ono što ne smije nikako stati je ulaganje u javnu rasvjetu. Okvirno čak milion i šesto tisuća u slijedećih par godina. To se ipak ne smije dovoditi u pitanje.
.
Sad je jasno zašto se svim silama izbjegava objektivna revizija i dubinska analiza. Namjera je livanjske elite, koja trideset i kusur godina upravlja Gradom, nastaviti po uhodanom obrascu.
.
Vijećnici HRS-a, a nadamo se i ostalih oporbenih stranaka, će već na Prijedlogu proračuna pokazati da se ipak može raditi drugačije. ‼
.
📢 Jedino što smo čuli od vladajućih je „briga“ za asfaltiranje puta do Krivića gaja. Nakon trideset upita, brojnih lažnih obećanja, pa i razočaravajućeg stava novog Gradonačelnika koji je obavijestio našeg vijećnika da je zakasnio, nadamo se da će probuđeni interes vladajućih utjecati na promjenu stava kod Gradonačelnika.
.
Apeliramo još jednom da se obrati pozornost na put od Miškovića kuće do Tušnice. Možda se odavno odobrena sredstva napokon realiziraju da krene nužna rekonstrukcija puta. ‼
.