HRS Livno: Tko misli da može bezbrižno ploviti na debelom tepihu Luke Čelana, sretno mu bilo! VIDEO

Dana 24. veljače 2021. godine Klub vijećnika HRS-a je na Gradsko vijeće Grada Livna uputio Zahtjev za osnivanje privremenog povjerenstva za provođenje dubinske analize i revizije Proračuna za 2020. godinu i dubinske analize povezanih društava Grada u periodu 2016-2020. Zahtjev je temeljen na sljedećem: članak 22 stavka 17, članak 114 stavka 2 i članak 116 Statuta Općine Livno („Sl. Glasnik Općine Livno”, broj 5/08) i članku 32 stavka 3 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Livno („Sl. Glasnik Općine Livno”, broj 3/18).
.
Statut Općine Livno:
.
Članak 22 stavka 17, kaže da Općinsko/Gradsko vijeće osniva radna tijela, te bira i razriješava njihove članove.
.
Članak 114 stavka 2 jasno kaže da Općinsko/Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine/Grada,te korisnika proračuna što se tiče namjene, opsega, dinamike i korištenja sredstava.
.
Članak 116 kaže da Općinsko/Gradsko vijeće donosi statut, proračun, planske dokumente, odluke, pravilnike, poslovnike i dr. propise.
Poslovnik o radu Općinskog vijeća
.
Članak 32 stavka 3 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Livno kaže da se povremena i privremena radna tijela utemeljuju posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se određuje njihov djelokrug, ovlasti, i sastav.
.
‼ Prilikom pripreme ove sjednice postalo je jasno da je HDZ BiH zabranio svojim vijećnicima da podrže bilo kakvu inicijativu da se uđe u trag dosadašnjim mutnim poslovima i da konačno svi zajedno saznamo u kojoj financijskoj situaciji se Grad Livno nalazi.
.
Namjera nam je da nakon što dobijemo konkretne podatke, od renomirane neovisne tvrtke, odlučimo svi zajedno kako dalje i na koji način povećati prihode da se eventualni minusi ublaže. Isto tako namjeravamo sve eventualno nezakonite radnje koje se otkriju proslijediti nadležnim institucijama.
.
Ako sve bude čisto nakon četiri mandata Luke Čelana, njemu ćemo se prvom ispričati što smo sumnjali u zakonitost i transparentnost rada.
.
Još uvijek vjerujemo da u Vijeću postoji većina koju zanimaju čisti računi i čist početak rada ovog saziva.
.
Na ovoj sjednici su nedostajala dva vijećnika za koje cijenimo da bi podržali osnivanje ovog privremenog povjerenstva. Idemo dalje, mi iz HRS-a ćemo inzistirati na ovom i nadamo se već na idućoj sjednici skupiti većinu!
.

Tko misli da može bezbrižno ploviti na debelom tepihu Luke Čelana, sretno mu bilo!

HRS Livno