HRS / Otkrili smo aferu o nezakonitom oduzimanju zemljišta Livnjacima

Već mjesecima upozoravamo javnost da su gradske vlasti brojnim Livnjacima oduzele privatne posjede. Slučajno ili ne Županija upravo te lokacije dijeli pod koncesije bez javne rasprave, bez znanja vlasnika da je njihova djedovina oduzeta i dana u koncesiju.
.
Bez djedovine su ostali vlasnici podrijetlom iz Krivića Gaja, Potkraja, Megdana, Dole, Vidoša, Grgurića, Dobrog, Zagoričana, Potočana i mnogi drugi.
.
Nakon što je raspisan natječaj za dodjelu tri koncesije za vjetroparkove na Kruzima postavlja se pitanje što se dogodilo sa privatnim posjedima kojih je veliki broj na tom platou!?
Nameće se logično pitanje Gradskim i Županijskim vlastima: Što ste naumili sa divljim konjima kojima se hvalimo, a nitko nije ni pokušao da ih pretvori u turistički brand i izvor prihoda Grada Livna i Županije?!
.
Najnoviji primjer nezakonitog oduzimanja privatne imovine je nedavno potpisano povjerenstvo koje je premijer Ivan Vukadin sa aktualnom županijskom vlasti dao tvrtki ‘Dah planina’ sa sjedištem u Sarajevu.
.
Prvo je mimo procedure i javne rasprave cijeli plato Kruga postao istražno polje, a ovo ljeto je raspisan natječaj kojim se to područje daje pod koncesiju za izgradnju vjetroparkova.
.
Kao što vidite na slici, strojevi su već na terenu i kopaju na privatnoj zemlji. Na Blagodijama iznad Kablića, pod nadzorom tvrtke koncesionara bager kopa na livadama koje su vlasništvo obitelji iz Kablića.
.
Postavljamo javno pitanje Gradonačelniku Darku Čondriću i premijeru Vukadinu: Jeste li izvršili izvlaštenje privatnih vlasnika da bi tu zemlju dali pod koncesiju i omogućili investitoru radove?!
.
Tisuće Livnjaka je ostalo bez djedovine od Krivića gaja do spomenutih Blagodija. Ljudi su prvo primorani da odu iz Livna, sad im se još oduzima imovina.
Netransparentnim procesom dodjele koncesija u nezavidan položaj su dovedeni i vlasnici zemljišta i investitori koji tek po početku radova saznaju da rade na nečijoj privatnoj zemlji.
.

Zahtijevamo od gradskih vlasti da hitno poduzmu sve korake da se ova nepravda ispravi i da se poštuje pravo vlasništva jer je to neotuđivo pravo.

.
Županijske vlasti koje već desetljećima dijele koncesije po Livnu, a da nijedna investicija nije realizirana, moraju pod hitno revidirati svako koncesijsko i istražno polje, odrediti sve čestice i parcele koje to polje sada paušalno obuhvata i izdvojiti privatne posjede iz koncesija.
.
Ovo je tema koju ćemo nametnuti u Županijskoj skupštini nakon izbora jer ova nepravda koja se radi brojnim Livnjacima mora biti ispravljena!
Hrvatska republikanska stranka