HRS predlaže reviziju poslovanja Grada Livna u prethodnom razdoblju

Sve stranke su u predizbornoj kampanji obećale REVIZIJU dosadašnjeg rada i čiste račune nakon izbora

Hrvatska republikanska stranka namjerava predizborna obećanja ispunjavati. Prvi naš prijedlog za 1. sjednicu Gradskog vijeća je vraćanje javnosti sjednica i prijenos na Radio Livnu.

Drugi prijedlog koji je prošao na Dnevni red je zahtjev koji vam predstavljamo u nastavku. Očekujemo da će Gradonačelnik i sve stranke koje participiraju u GV podržati ovaj Zahtjev i da ćemo u Livnu napokon transparentno objaviti prave informacije o stanju proračuna i o financijskom stanju gradskih tvrtki.

Predmet: Zahtjev za osnivanje privremenog povjerenstva  za provođenje dubinske analize i revizije Izvršenja Proračuna za 2020. godinu i dubinske analize povezanih društava Grada u periodu 2016.-2020.

Na temelju članka 22. stava 17., članka 11. stava 2. i članka 116. Statuta Opće Livno (Sl. Glasnik Općine Livno broj 5/08), i članka 32 stav 3 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Livno („Sl. Glasnik Općine Livno „ broj 3/18) Klub vijećnika HRS-a u GV Livno predlaže imenovanje privremenog Povjerenstva za provođenje dubinske analize i revizije Proračuna Grada za 2020. godinu, i dubinske analize povezanih društava kojima je Grad osnivač u razdoblju od 2016. godine do 2020. godine.

Zadaci navedenog privremenog povjerenstva su sljedeći:

  1. raspisuje natječaj za odabir revizorske/konzultantske tvrtke koja će provoditi reviziju i ili dubinsku analizu
  2. provodi natječajnu proceduru, postavlja kriterije i bira revizorsku instituciju
  3. prati i koordinira rad revizorske/konzultantske tvrtke te gradskih službi i službi računovodstva i financija povezanih društava i javnih institucija
  4. omogućuje revizorskoj instituciji uvid u svu traženu i potrebnu dokumentaciju u suradnji s nadležnim gradskim službama i upravama javnih tvrtki i gradskih institucija
  5. Zajedno sa predstavnicima tvrtke izvođača podnosi Vijeću izvješće o provođenju revizije i dubinske analize

Cilj rada ovog povjerenstva je doći do točnih podataka i konsolidiranog izvješća o ukupnom financijskom stanju proračuna i povezanih društava i institucija bilo da se radi o tekućim obvezama i potraživanjima, kreditima i visini zaduženosti proračuna i javnih tvrtki, zakonitosti transakcija i načina knjiženja obveza. Ovakva dubinska analiza sa preporukama stručnjaka bi bila temelj za početak transparentnog rada kada je u pitanju trošenje javnih sredstava u gradu Livnu.

Navedeno privremeno povjerenstvo broji 5 članova, od kojih su 4 člana iz reda vijećnika (poželjno ekonomske struke), a jedan član iz Gradske službe za financije. Vanjskog člana imenuje Vijeće, naknadnom odlukom.

Nakon provođenja revizije/dubinske analize povjerenstvo prestaje s radom.

Klub vijećnika HRS Livno