HRS / Predlažemo svima da podržimo jednog kandidata za gradonačelnika Livna

HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA:

Od demokratskih izbora do danas, u Livnu su vladale samo dvije stranke, dva naličja iste medalje. Kako se približava datum održavanja lokalnih izbora, te iste vladajuće oligarhije sve učestalije nastoje prikazati sliku o Livnu koja odudara od realnosti koju mi Livnjaci živimo.

S toga, osjećamo obvezu ovim putem se obratiti političkim strankama i neovisnim listama s pozivom na zajednički nastup na izborima, s posebnim naglaskom na sve one koji nikada nisu bile vlast u Livnu.

Na Općim izborima 2018. konačno se stalo u kraj izbornim i postizbornim malverzacijama s kojima su vladajuće strukture redovito sebi osiguravale pozitivan izborni rezultat. U cilju poštenog izbornog procesa i svođenja mogućnosti izbornih krađa na krajnji minimum, HRS poziva sve stranke i neovisne liste koje nikada nisu bile vlast u Livnu na zajednički nastup na izborima.

Predlažemo svima da podržimo jednog kandidata za gradonačelnika Livna

Ona stranka čijeg kandidata ćemo podržati neka na izbore ne izlazi sa listom za vijeće kako se ne bi dogodila disperzija glasova i kako bi se onemogućio bilo kakav izborni inženjering.

Neka budući gradonačelnik podrži sve liste za gradsko vijeće koje će stati iza njega.

Razlog za ovakvu inicijativu je naša želja da gradimo zajedništvo sa jedinim ciljem da u Livnu život bude bolji.

Cilj nam ne smije biti smjena aktualne oligarhije kako bi na mjesto njih doveli nekoga drugog, ali tko bi se ponašao po istoj matrici i vrijednostima kao i ovi do sada, nego je cilj, uz smjenu vladajućih, napraviti smjenu modela i načina vladanja. Livno mora postati grad jednakih mogućnosti za sve, a ne samo odabrane, Grad u kojem će se vrednovati znanje, rad i struka, a ne stranačka ili rodbinska povezanost.

Odlaskom elite sa vlasti u Livnu sigurno nećemo moći računati na nikakvu pomoć sa viših razina vlasti u BiH, no, nisu se oni ni do sada nešto pretrgli pomagati Livnu, tako da nam to neće teško pasti.

Neka gradonačelnik i vijećnici Livna imaju maksimalnu političku potporu u teškim zadatcima koji su ispred njih. Dovoljan je podatak da grad Livno ima skriveni deficit od preko 60% godišnjeg proračuna. To jasno govori u kakvu situaciju će izabrani dospjeti! Krajnje je vrijeme da Livno dobije drugačije vodstvo.

Livanjke i Livnjaci, vi koji ste u Livnu i u cijelome svijetu, ovo naše obraćanje shvatite kao poruku s kojom želimo jasnije predstaviti trenutak u kojem se naš Grad nalazi pred izbore 2020. godine.

Svi skupa, pokažimo kako možemo biti jedinstveni, kako možemo ponoviti poštene izbore u Livnu, kako možemo i znamo napraviti dobro za naš grad. Neka jednoumlje zauvijek prestane u Livnu!

 GO HRS-a Livno