Hrvatska financira projekte za povratak Hrvata u BiH

putnik

 

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske ( Klasa: 022-03/17-07/64, Urbroj: 50301-29/09-17-39 od 9.studenog 2017., Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranje održivih uvjeta života u BiH za 2017.godinu.

Detaljnije u dokumentima u privitku.

 JAVNI POZIV
 PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BIH ZA 2017. 

http://www.hrvatiizvanrh.hr