Humanitarna akcija za Franu Pavlovića iz Glamoča

glamoč

Frano Pavlović zvani Šike iz Glamoča štićenik je Centra za socijalni rad u Glamoču i koliko je poznato nema rodbine, živio je sam u napuštenoj kući bez ikakvih uvjeta za život. Prije pola godine imao je moždani udar ,uslijed čega je ostao potpuno nepokretan ,te se ne može brinuti sam o sebi.

Kada je otpušten sa liječenja iz Županijske bolnice Livno ‘na jedvite jade’ djelatnici Centra za soc rad i teškom mukom su bili prisiljeni da ga smjeste u Dom u Mrkonjić Gradu uz obećanje tadašnjeg Načelnika Općine pok. Radovana Markovića da će Općina Glamoč i famozni Centar za soc. rad plaćati Dom za svog štićenika.

Na žalost kako narod kaže obećanje ludom radovanje, računi se nisu plaćali, dugovi su se nagomilali , te Dom otpušta Šiketa sa svoje skrbi. Na inicijativu nekih ljudi pokrenuta je akcija da se skuplja novac ,na dobrovoljnoj osnovi, da bi se bar jedan dio dugovanja platio kako bi se Šike zadržao na skrbi Doma.

Kao što je već rečeno niti ima gdje da se smjesti, nepokretan je i nije u mogućnosti da se sam brine o sebi. Imajući u vidu sposobnost i volju djelatnika centra Budimira Ždere i Emire Karače ovaj čovjek će biti ostavljen na milost nekih dobri ljudi koji će se ponekad sjetiti Šiketa.

Na žalost , ne može se reći da nije u pitanju nacionalni faktor, Šike je hrvat, i gospoda iz Centra za soc. rad zanemaruju svaki zahtjev za pomoć štićenika hrvatske nacionalnosti te ih prebacuju časnoj sestri Aneti , ona se do sada zauzela i smjestila veliki broj štićenika Centra za soc .rad Hrvatske nacionalnosti u razne Domove, dok se osobe kojima je to posao bave tko zna čime i sa kime, a za njihove uspjehe i požrtvovnost u radu, to svi u Glamoču znaju.