Informiranje poljoprivrednih proizvođača o prijavi o nastaloj šteti na poljoprivrednim kulturama

mraz

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava
poljoprivrede proizvođače da su od utorka 18.04.2017. godine na području Hercegbosanske
županije uslijed, pojave niskih temperatura i snijega, počinjene velike štete na voćnim
nasadima i poljoprivrednim usjevima.
Niske temperature i snijeg očekuju se i narednih dana, posebno u noći 21.04. na
22.04.2017.godine.
Zbog rane vegetacije ove godine većina nasada se nalazi u fazi formiranja plodova koji su
osjetljiviji na niske temperature od cvjetova.
Pozivamo sve Općine Hercegbosanske županije da obavijeste poljoprivredne proizvođače i
građane da mogu prijaviti štetu u općinama na poljoprivrednim kulturama, kako bi općinske
komisije mogle izići na teren i izvršiti procjenu nastale štete u narednom periodu.
Općine koje su već informirale poljoprivredne proizvođače o navedenom, obzirom da se
period niskih temperatura, hladnoće i snijega očekuje i narednih dana, pozivamo da produže
rok za podnošenje prijava nastale štete.