IPE / U ludilu svakodnevnih zbivanja u BiH

U ludilu svakodnevnih zbivanja u BiH koja se izmjenjuju svemirskom brzinom, ako se ne prate iz dana u dan, vrlo lako se izgubi nit ili kontinuitet zbivanja.

Novo vrijeme i nove tehnologije iznjedrile su i novu vrstu politike koja se sve više odvija na društvenim mrežama i portalima, a koje su omogućile široj masi da se informira, komentira i zabavlja na račun već etabliranih visokopozicioniranih političara.

Ono što je novina novog doba je ulazak u intimu svakog ponaosob i otkrivanje najsitnijih detalja u životima nacio-vlastodržaca, pa nam je u toliko lakše shvatiti ranije i sadašnje poteze, a vjerujem i buduće.

S pozicije promatrača sa strane prepoznajemo da je ‘banjolučki’ krenuo kao velika nada zapada, antifašističkih korijena, a završio dijametralno suprotno grabeći objema rukama.

‘Mostarski’ pak je započeo svoju avanturu pod pritiskom kompleksa nacionalnog opredjeljenja i ćirilicnog potpisa. Ni sve obrazovne titule ne mogu prikriti početke, ali isplativost grabeži je veća od kompleksa.

‘Sarajevski’ junak iz trezora poznat i kao “ja reko – ja poreko”, kao i babo, nikad dosljedan u onom sto dogovori i potpiše. I mamino “jedno kilo za mog malog” više je nego očito da mu je to kilo najdraže.

A gdje je tu promatrač?

Vjerujem da je većina upecana na slatkorječivosti i emocije o sudbini ili ugroženosti naroda. Zato smo tu gdje jesmo, razlike su sve veće.

Veće nego 90-tih, pa se događa da rječnik kojim se koriste susjedi/komšije nitko ne razumije (ja barem).
Opravdano nepovjerenje koje nastupilo je direktni utjecaj na stvaranje kolektivnog misljenja djelo je takvih lidera.
Ustaljeni narativi postaju praksa, kultura govora, a najviše razlika koja nas dijeli.

Vjerujem da postoji i drugačije mišljenje, ali je očito nedozrelo i podijeljno na tri.

Jesmo li mogli drukčije?
Ima li nevinih?

IPE