Iz Njemačke najavljen povratak 4.000 državljana BiH

putovnica

Prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je vraćeno više od 1.900 građana

Na osnovu sporazuma o readmisiji u BiH u prošloj godini vraćeno je 1.939 osoba, a zbog trenutne migrantske krize u Europi, samo iz Njemačke postoje najave za povratak oko 4.000 državljana BiH kojima je odbijen zahtjev za azil.

Ovaj podatak navodi se u informaciji o prihvatu i integraciji državljana BiH vraćenih po osnovu sporazuma o readmisiji koju je danas je u Sarajevu usvojilo Vijeće ministara BiH, prenosi Srna.

Najveći broj povratnika u Federaciji BiH (FBiH) registriran je na području Tuzle (155) i Sarajeva (79), dok je na području Republike Srpske najveći broj povrataka registriran na području Bijeljine (39) i Zvornika (30). U informaciji je istaknuta dobra suradnja nadležnih institucija na svim nivoima u ovoj oblasti i navedeno da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nastaviti s unapređivanjem sistema koordinacije između svih uključenih institucija i organizacija na nivou BiH i na nižim nivoima vlasti.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u završnoj je fazi pripreme projekta “Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji” – faza tri, koji će ojačati sposobnost institucija BiH da odgovore na ubrzanu dinamiku prihvata državljana BiH koji se vraćaju po ovom osnovu, Priopćeno je iz Vijeća ministara.

Bljesak.info