Izabrano novo vijeće Frame Livno

Liv_21517U subotu, 20. svibnja u prostorijama pastoralnog centra u Livnu, održana je izborna skupština Frame Livno na kojoj je za naredno godište izabrano 5 novih članova vijeća.

Za predsjednicu je izabrana Slava Gelo. Za potpredsjednika je izabran Ivan Krželj. Voditelj formacije je Ilija Barišić. Službu tajnice će obavljati Ivana Ćosić a za blagajnicu je izabrana Josipa Manđeralo.

Na izboru, u ulozi delegata područnog vijeća Frame Bosne Srebrene bio je nazočan fra Tomislav Svetinović, duhovni asistent Frame Ljubunčić zajedno s tri člana vijeća istoimene frame.

Novoizabranim članovima vijeća fra Tomislav je čestitao i zaželio uspješan rad u vremenu koje je pred njima.

frama-ofs.com