IZBORI / HRVATSKA NEZAVISNA LISTA za Skupštinu Hercegbosanske županije

HRVATSKA NEZAVISNA LISTA za Skupštinu Hercegbosanske županije

 1. JOSIP PERIĆ
 2. RUŽA IVKOVIĆ
 3. STIPO ĆURKOVIĆ
 4. MISLAV SUČIĆ
 5. GABRIJELA MIOČ
 6. ANTE ĆURČIĆ
 7. IVAN MILIĆ
 8. MATIJA IVANČIĆ
 9. IVA VILA
 10. MATE KROLO
 11. RUŽICA BOKANOVIĆ
 12. HRVOJE PAŠALIĆ
 13. MARA PERIĆ
 14. IVAN KRSTANOVIĆ
 15. HRVOJE ORLOVIĆ
 16. MARIJA KRIŽIĆ
 17. TOMO PERIŠA
 18. JASNA PRANJIĆ
 19. DRAGAN PETROVIĆ
 20. MIRO RADOŠ
 21. ANĐELKA JANKOVIĆ
 22. ĆIKEŠA ČOLINA
 23. DRAŽANA ČOLAK
 24. BRANKO MARIĆ
 25. MILE ANIĆ
 26. MARINA BAGARIĆ
 27. STIPE ŠARIĆ
 28. VESNA KRIŠTO
 29. ILIJA MADUNIĆ
 30. ANĐELKO BARUN