Izdate dozvole za izgradnju vjetroelektrana Ivovik i Orlovača u Livnu

Zastupnički dom Federalnog parlamenta odobrio je davanje prethodne suglasnosti u postupku izdavanju energetske dozvole određenim gospodarskim društvima za izgradnju pet vjetroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine. Suglasnost je izražena većinom glasova tijekom 12. redovne sjednice Zastupničkog doma.

Davanje prethodne suglasnosti ovdje se odnosi na postupak izdavanja energetske dozvole gospodarskom društvu VE Gradina d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju vjetroelektrane “Gradina”, potom gospodarskom društvu TOMKUP d.o.o Tomislavgrad za izgradnju vjetroelektrane “Baljci”, kao i firmi Kamen-Dent d.o.o. Mostar za gradnju vjetroelektrane “Pakline 2”.

Sve to se odnosi i na postupak izdavanja energetske dozvole gospodarskom društvu HB WIND d.o.o. Livno za izgradnju vjetroelektrane “Orlovača” te firmi IVOVIK d.o.o. Sarajevo za gradnju vjetroelektrane “Ivovik”.

U okviru ove točke dnevnog reda, Zastupnički dom je većinom glasova odobrio i zaključak o potrebi potpune zabrane gradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije BiH. Istovremeno je Federalna vlada zadužena da u naredna tri mjeseca analizira propise koji se odnose na gradnju takvih objekata te u cilju zaštite rijeka odnosno okoliša, predloži odgovarajuće zakonske izmjene.

Bljesak.info