Izetbegović: Građanske stranke moraju ostvariti prodor na područja na kojima dominiraju srpske i hrvatske stranke

Današnja redovna sesija Asocijacije neovisnih intelektualaca ‘Krug 99’ u online formatu bila je o temi „Unutrašnje i spoljne silnice u restituciji građanskog uređenja BiH“, a uvodničar je bio predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Građanski orijentirane stranke, sa multietničnim rukovodstvima, dodao je, razvile su se skoro isključivo na teritorijama koje dominantno nastanjuju Bošnjaci, koje je obranila Armija R BiH, i gdje je dominantna SDA.

– Lijevo orjentirane stranke u RS-u, socijalističke i socijaldemokratske, su čisto srpske stranke. Najutjecajnija među njima, Savez nezavisnih socijaldemokrata se pretvorio u radikalnu nacionalističku, antibosansku stranku. U Hrvatskom korpusu u BiH, za razliku od Hrvatske, takve stranke i ne postoje – ocijenio je.

Ponudio je odgovor i na pitanja “Kako u ovim okolnostima jačati građanski princip i povećati šanse za uspostavljanjem građanskog uređenja, a time i za ponovnom uspostavom istinski multietnične Bosne i Hercegovine? Je li to uopće moguće u segregiranoj i podijeljenoj BiH?”.

– Moguće je sve što je normalno i pozitivno. Većina nas se sjeća vremena kada crnci u Americi nisu išli u iste škole sa bijelcima, kada nisu smjeli ući u autobus za bijelce. A onda smo dočekali prvog američkog predsjednika Afroamerikanca, a zatim i prvu tamnoputu potpredsjednicu. Ne čini rasa, nacija, boja kože čovjeka, već njegova sposobnost i osobni integritet – istakao je.

Neophodno je, dodaje, jačanje prograđanskih snaga, i suradnja svih faktora koji tom jačanju vode.

– Građanski orijentirane stranke sa Strankom domokratske akcije, predstavnici međunarodne zajednice – na prvom mjestu predstavnici EU-a i Vijeća Europe, zatim predstavnici nevladinog sektora i udruženja intelektualaca moraju raditi koordinirano. Građanske, većinom lijevo orijentirane stranke moraju odustati od kontraproduktivnog sukoba sa SDA, svesti ga na zdravo rivalstvo unutar Federacije BiH. I moraju ostvariti prodor na područja na kojima dominiraju srpske i hrvatske nacionalne stranke. Taj prodor je u ovom času sveden na nulu. Mora se probuditi demokratski, probosanski refleks u srpskom i hrvatskom korpusu u BiH – mišljenja je Izetbegović. sff