IZNAĆI RJEŠENJA ZA VEĆA PRIMANJA Elektroprivreda RS raskinula Kolektivni ugovor

Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” /ERS/ priopćio je da je uputio poziv za pregovore sa Sindikalnom organizacijom Matičnog poduzeća o zaključenju kolektivnog ugovora za srijedu, 15. studenog.

U priopćenju se ističe da je u procesu odvojenog kolektivnog pregovaranja bitno sagledati sva primanja zaposlenih, s osnovnim ciljem razdvajanja rada od nerada i pokušati iznaći mogućnosti za veća primanja radnika u proizvodnim poduzećima.

Iz ERS-a su naveli da je na Kolegiju direktora ERS-a, održanom u Ugljeviku 20. listopada, razmatrana aktualna problematika u radu i poslovanju Holdinga.

“Imajući u vidu jasne odredbe Zakona o električnoj energiji i akte Regulatornog povjerenstva za energetiku Republike Srpske, koje definira da je djelatnost distribucije strogo regulirana djelatnost, te da elektrodistributivna poduzeća u sustavu Holdinga imaju obavezu da svoje poslovanje prilagođavaju regulatorno odobrenim okvirima, donesen je jednoglasan zaključak o potrebi odvojenog kolektivnog pregovaranja”, dodaje se u priopćenju.

Iz ERS-a su pojasnili da je, slijedom toga, a na osnovu primljenih odluka i podnesaka od distributivnih poduzeća, kojim su istaknuli neophodnost odvojenog kolektivnog pregovaranja sa sindikalnim organizacijama u svojim poduzećima, i povlačenja suglasnosti i ovlaštenja da se u njihovo ime pregovara, u petak, 3. studenog, donesena odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u ERS.

“U skladu s odredbama Zakona o radu, odredbe Kolektivnog ugovora vrijede najviše 60 dana od dana podnošenja otkaza Kolektivnog ugovora, a u roku od 15 dana poslodavci u sustavu Mješovitog holdinga ERS-a imaju zakonsku obavezu da otpočnu pregovaranje sa sindikalnim organizacijama u svojim poduzećima, a sve s ciljem zaključenja kolektivnog ugovora kod poslodavca”, napominje se u priopćenju.

Intencija je da se, s obzirom na elektroprivredne djelatnosti, odvojeno promatraju elektrodistributivna poduzeća, proizvodna poduzeća i matično poduzeće koje se bavi trgovinom i opskrbljivanjem električnom energijom, dodali su iz ERS-a.

Hercegovina.info