Iznimnu tešku socijalnu sliku Bosanskog Grahova dodatno usložnjava i nepostojanje Centra za socijalni rad

Predstavljanje Akcijskog plana u vezi s uspostavljanjem centra za socijalni rad u Bosanskom Grahovu bilo je tema razgovora kojega je Vasilija Broćeta, ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, vodila s predstavnicama Udruženja građanki „Grahovo“ u Bosanskom Grahovu.

Inicijativu za uspostavu Centra Udruženje je pokrenulo u okviru projekta kojega financira organizacija LIR iz Banja Luke.  Ministrica je upoznata s projektom od samog početka njegove implementacije, prosinca 2019., podržava ga u cijelosti, no realizaciju je, kao i cjelokupni život u BiH i svijetu, poremetio korona virus.

A socijalna slika u Grahovu odavno je, ne teška, nego dramatična, kazala nam je predsjednica UG Danka Zelić i dodala kako u Bosanskom Grahovu ne postoji Centar za socijalni rad već služba pri općini u kojoj radi samo jedan djelatnik, koji je ujedno i pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i za dva mjeseca ide u mirovinu.

„A u našoj općini je sve veća potreba za socijalnim radom, kako zbog trenutne situacije u svezi s Covidom 19,  zbog starih i nemoćnih koji nemaju nikakvu skrb, te zbog sve većeg broja nasilja, kao i maloljetničke delinkvencije,“ istaknula je Zelić.

Ministrica Broćeta kazala je kako se s tom inicijativom krenulo u najgorem mogućem momentu, budući da još uvijek nije formirana Vlada HBŽ, kao i da je slična situacija u susjednim općinama, Drvaru i Glamoču. S tim u vezi ponudila je trenutno rješenje pomoći Bosanskom Grahovu dolaskom stručnog kadra iz Centara Livno i Tomislavgrad.

Broćeta je ranije već upoznata da je OV B. Grahova svojim proračunom za 2020.  usvojilo inicijalna sredstva za osnivanje Centraza socijalni rad u iznosu od 10.000 KM.

Međutim, evidentan je i problem realizacije općinskih odluka kao i, najblaže rečeno, iznimno rijetkih sjednica OV-a.  Štoviše, na zadnjoj sjednici (od 9. lipnja)  rečeno je kako će se Vijeće do lokalnih izbora sastati jednom, ili nijednom. Analizom je utvrđeno i to kako je ostvarenje odluka OV u B. Grahovu unazad dvije godine 0% (!?), što ionako tešku situaciju čini još težom.

Na sastanku su se iskristalizirala dva zaključka koja bi mogla doprinijeti usvajanju akcijskog plana i formiranju Centra za socijalni rad u Bosanskom Grahovu.

Prvi se odnosi  na inicijativu za formiranje zajedničkog Centra za Bosansko Grahovo i Drvar. Za tako nešto potrebno je održati sastanak načelnika, predsjednika OV-a i službi za socijalni rad te dvije samouprave u što kraćem vremenskom periodu.

Drugi je sazivanje izvanredne tematske sjednice OV Bosansko Grahovo u što kraćem periodu zbog alarmantne situacije u svezi sa zdravstvenim i socijalnim prilikama u Grahovu.

Sastanku su osim spomenutih, ispred općine i Vijeća, nazočili Dragan Vukobrat i Darko Sarić, te koordinatorica projekta Milijana Kurilić iz UG Grahovo.

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply