Izvješće s predavanja „Osoba s invaliditetom – gdje je moje mjesto u zdravstvenom sustavu?“

Jučer (13.05.2019.), u 17 sati, u Livnu, u PC Forum, održano je predavanje na temu „Osoba s invaliditetom – gdje je moje mjesto u zdravstvenom sustavu?“. Predavanju su nazočili zdravstveni djelatnici (liječnici, medicinske sestre i tehničari), predstavnici Udruge paraplegičara HBŽ-a i Udruge Bistrica (udruga žena oboljelih od karcinoma dojke).

Organizator predavanja je Udruga „Realitetna psihoterapija“ u BiH, u suradnji s Europskim institutom za realitetnu terapiju, a predavanje su, ispred navedene udruge, održale

Silvija Jurčević, mag. psihologije, praktičar igrom, praktikant Europskog instituta za realitetnu terapiju i Ljubica Krišto, mag. sestrinstva, Coach, praktikant Europskog instituta za realitetnu terapiju.

Cilj ovog stručnog usavršavanja bio je kroz interaktivno predavanje i vježbe pokušati osvijestiti značaj doživljaja osobe s invaliditetom u zdravstvenim ustanovama od strane zdravstvenih djelatnika. Koja su očekivanja pacijenata kad dođu u zdravstvenu ustanovu? Koja su očekivanja zdravstvenih djelatnika od njih samih? Što bi trebali omogućiti takvom pacijentu? Na koji način?

Veliki značaj u procesu predavanja dale smo našim potrebama, kako svi imamo iste potrebe  ali jačina i mogućnosti zadovoljavanja tih potreba razlikuje se od čovjeka do čovjeka. Koje su to „posebne potrebe“? Je li ovaj naziv opravdan?

Na ova pitanja smo zajedno odgovorili kroz vježbu gdje je svatko za sebe imao priliku vidjeti da su potrebe kod svih nas iste. Naglasak je bio na percepciji same osobe s invaliditetom, onako kako ih vidimo tako se i ponašamo prema njima, često kao da su bespomoćni i kao da ne znamo što im treba i kako im uslugu ponuditi.

Zbog ovakvih nerazumijevanja jednih drugih česte su poteškoće u komunikaciji i na takav način ni jedni ni drugi nisu zadovoljni načinom na koji zadovoljavaju svoje potrebe. Kroz vježbe koje smo ponudili, sudionici su imali priliku osvijestiti svoje ponašanje, percepciju i uvjerenja iz kojih se ponašaju. U što vjerujemo? Onako kako vjerujemo tako se i ponašamo. Možemo li drugačije vjerovati?

Sudionici su, na kraju, kroz samoprocjenu razumijevanja samoga predavanja zaključili da im treba još ovakvih predavanja kako bi imali priliku raditi na sebi i ponuditi kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

Veliko hvala partnerima u organizaciji, a to su World Hope International, Liječnička komora HBŽ, Udruga medicinskih sestara i tehničara HBŽ, Udruga paraplegičara HBŽ i Komora zdravstvenih tehničara HBŽ.

Ankica Baković,, predsjednica Udruge „Realitetna psihoterapija“ u BiH