JAVNA TRIBINA “TI IH BIRAŠ, TI IH PITAŠ”

2

 

U organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI), juče je u Livnu održana Javna tribina „Ti ih biraš, ti ih pitaš“ s ciljem omogućavanja neposrednog dijaloga između građana i zastupnika kao izabranih predstavnika sa područja Kantona 10, a sve u interesu zajedničkog rješavanja važnih životnih pitanja.

 

Na tribini su učestvovali i odgovarali na pitanja građana zastupnici u Skupštini K10: Stipe Barun (HDZ BiH); Jozo Ćosić (HDZ 1990); Josip Perić ( Hrvatska nezavisna lista); Jozo Sliško (SDP); Ivan Milić (HSS Stjepan Radić). Bili su pozvani i zastupnici Mile Marčeta (SNSD) i Arif Kovačević (SDA BiH), ali su bili spriječeni doći.

Prisutni građani na javnoj tribini su, kroz direktno postavljena pitanja prisutnim zastupnicima Skupštine K10, ukazali na, po njima, ključne probleme i oblasti koje je potrebno u narednom periodu unaprijediti, a koje bi doprinijele zaustavljanju negativnog trenda iseljavanja stanovništva iz ovog kantona.

Tom prilikom istaknuto je da bi institucije vlasti, prioritetno, trebale da rade na rješavanju problema nezaposlenosti, te zaustavljanju zapošljavanja podobnih u javnu upravu. Građani su bili zainteresovani za dobijanje informacija o realizaciji Master plana Buško jezero, koji je usvojen prije godinu dana, a čija implementacija bi značajno doprinijela razvoju privrede i turizma ovog kraja.

Ono što su zastupnici u razgovoru sa građanima istakli kao problem su „izborne krađe“. Prema riječima prisutnih zastupnika postoji osnovana sumnja da se ona desila na prošlim izborima i da bi trebalo sve uraditi kako se to ne bi ponovilo na izborima 2018. godine. Kao jedno od rješenja navedeno je uvođenje prozirnih glasačkih kutija. Javna tribina održana u Livnu je 19. po redu koju Centri civilnih inicjativa organizuju u okviru serijala „Ti ih biraš, ti ih pitaš“. Na navedenim javnim tribinama predstavnici u zakonodavnim organima vlasti, kroz direktnu komunikaciju sa građanima predstavljaju svoje aktivnosti, rezultate rada, te razgovaraju o aktuelnim temama. Na ovaj način se jača povjerenje između vlasti i građana, povećava transparentnost rada predstavnika vlasti, a rad izabranih predstavnika preispituje od strane građana/birača.

 

CCI