Javni natječaj Federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta – podrška za tehničku kulturu i inovacije

natječaj

Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Federalno Ministarstvo
razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz
dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu
financiranja i sufinanciranja programa i projekata koji se odnose na:
1. Promoviranje tehničke kulture i
2. Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za
inovacije od međunarodnog značaja.
Dodatne informacije o tome tko ima pravo sudjelovanja, koji su kriteriji i način prijave, te
ostali uvjeti i sadržaj prijave za Javni poziv mogu se pogledati i preuzeti na web stranici
ministarstva www.fmrpo.gov.ba ili na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecajpodrska-za-tehnicku-kulturu-i-inovacije