Javni poziv za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine u Livnu

Gradonačelnik objavljuje javni poziv za subvencioniranje stjcanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području grada Livna za 2022.

Pod stjecanjem prve stambene nekretnine podrazumijeva se kupnja stana/kuće i gradnja kuće.

Pod kupnjom stana/kuće podrazumijeva se kupnja stana/kuće u slučaju da prodavatelj stana/kuće nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti u srodstvu s drugim supružnikom u ravnoj liniji, odnosno zaključno s trećim stupnjem srodstva u pobočnoj liniji.

Gradnja kuće definira se kao izgradnja kuće od temelja do krova.

Grad Livno će sufinancirati stjecanje prve stambene nekretnine u iznosu najviše do 100,00 KM po kvadratu stambene površine, subvencionirat će se najviše 65 kvadrata stambene oiv ršine, s tim da taj iznos po korisniku ne može biti veći od 6.500,00 konvertibilnih maraka.

Kompletan tekst javnog poziva, kao i sve potrebne izjave i prijavni obrazac, su u privitku.