Još ima slobodnih mjesta na tečajevima stranih jezika i informatike

NARODNO SVEUČILIŠTE LIVNO, ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE I INFORMATIKU

   O  B  A  V  I  J  E  S  T

U ŠKOLI STRANIH JEZIKA NARODNOG SVEUČILIŠTA LIVNO VRŠI SE UPIS NA:
TEČAJEVE NJEMAČKOG I ENGLESKOG JEZIKA OD PRVOG (I.) DO ŠESTOG (VI.) STUPNJA. RAZINE A, B i C.

Obavještavamo sve zainteresirane polaznike da ima još nepopunjenih mjesta za tečajeve:

Na prvom stupnju tečaja  engleskog jezika razina A1/1

Na prvom stupnju tečaja njemačkog jezika razina A1/1

Na trećem stupnju tečaja  njemačkog jezika razina A2/1

Na petom stupnju tečaja njemačkog jezika B1/1

PRIPREMA I RAD S POLAZNICIMA PREMA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA. STEČENA ZNANJA SU NA RAZINI ZNANJA U MEĐUNARODNIM CENTRIMA. POSEBNA PONUDA TEČAJ ZA OSNOVNOŠKOLCE.

Za sve informacije obratite nam se na tel 034 202-102 ili 034 202-055 

U ŠKOLI STRANIH JEZIKA NARODNOG SVEUČILIŠTA LIVNO VRŠI SE UPIS NA:
TEČAJEVE  NJEMAČKOG I ENGLESKOG JEZIKA OD PRVOG (I.) DO ŠESTOG (VI.) STUPNJA. RAZINE A, B i C

TAKOĐER VRŠIMO UPIS NA TEČAJ INFORMATIKE ZA OSNOVNE PROGRAME:

WORD, EXCEL, OUTLOOK EXSPRES, POWER POINT.

Za ponuđene programe –

POSEBNO NUDIMO SPECIJALISTIČKE PROGRAME:

1. RAD U GRUPAMA

2. INDIVIDUALNI RAD

3. TEČAJ  ZA HOTELIJERE  I UGOSTITELJE

4. TEČAJ ZA ZDRAVSTVENU STRUKU

5. KONVERZACIJSKI TEČAJ

 

PRIPREMA I RAD S POLAZNICIMA PREMA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA. STEČENA  ZNANJA SU NA RAZINI ZNANJA U MEĐUNARODNIM  CENTRIMA. POSEBNA PONUDA TEČAJ ZA OSNOVNOŠKOLCE.

ZA SVE  INFORMACIJE OBRATITE NAM  SE NA: tel 034 202-102 ili 034 202-055 te na mail adresu: narodno.sveuciliste.livno@gmail.com

KAO I SVAKIM RADNIM DANOM OD 7 DO 15 SATI U ULICI KNEZA MUTIMIRA 29 ili u tajništvu Narodnog sveučilišta Livno u Ulici Kneza Mutimira 29.

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply