Kao što Bošnjaci odbijaju treći entitet, Hrvati nikad neće prihvatiti unitarnu BiH

Izmjenom Izbornog zakona u BiH su se na najvidljiviji mogući način sukobila tri koncepta, čije se “rješavanje” nije uspjelo okončati u ratu, ali ni gotovo dva i pol desetljeća nakon njega.

Riječ je o sukobima etno-teritorijalnog, zatim konsocijacijskog i koncepta građanske/unitarne države. Unutar bošnjačke nacionalne garniture manje-više ne postoji više odstupanja od zastupanja provedbe projekta zvanog “građanska država”, a udarnu iglu te koncepcije na najbrutalniji mogući način promovira Emir Suljagić.

Njegov šovinizam, koji graniči s fašizmom, samo je pojednostavljena matrica mainstream politike koja se etablira u promoviranju “pojedinačnih” građanskih prava…

www.vecernji.ba