Konačno uništenje Firduzova mezaristana u Livnu!

Može neki članak da se napiše vezano za konzervaciju i restauraciju i da se skrene pažnja javnosti, jer trenutni radovi uništiše nacionalni spomenik, a daljnjim izvedbama izgubit će status spomenika kulture. Hvala.