Konji uništavaju pašnjake šujičkih poljoprivrednika

Konji su inače vlasništvo čovjeka iz Baljaka. Povratnik iz RS nabavio je konje o kojima se nitko ne brine.

On je uglavnom cijelo vrijeme u Banja Luci a konji slobodno šetaju po livadi i cesti uništavajući pašnjake ovdašnjih poljoprivrednika, uglavnom su tu poslije podne kada ih se može  vidjeti kako lutaju šujičkim pašnjacima.

Poljoprivrednici iz Šujice su se žalili svim nadležnim institucijama ali nitko ništa ne želi da poduzme kao i inspekcija koja je za to nadležna nije reagirala.

Poljoprivrednik iz Šujice