Kontejner završio ispod brane

Nedavno doveženi kontejner koji su djelatnici Komunalnog Livno postavili za odlaganje smeća na jezeru Mandek završio je na dnu brane . Pa ljudi moji u kakvom gradu Mi ovo živimo, da li je ovo dokaz opće kulture u našome gradu ili je ovo samo čin pomahnitalih pojedinaca. Ostavite svoj dojam jer mislimo da svatko ima pravo da kaže nešto o ovome vandalskome činu…

Relax