KORONA KRIZA / Grad Livno planira potrošiti 75.000 KM za nabavku novih vozila!?

Ovih dana u Bosni i Hercegovini odjeknula je vijest kako gradonačelnica Sarajeva prodaje službeno vozilo „crnu limuzinu“ i  planira koristiti ostala, manje luksuzna, vozila u vlasništvu Grada.

Mediji su u više sredina postavili pitanje svojim gradskim vlastima planiraju li uraditi isto.

Stanivuković pravi medijski show sa revizijom i provjerom računa i ugovora dosadašnjih gradskih vlasti. Kod nas je čini se preživio isti obrazac vladanja i ophođenja s javnim novcem?!

U Livnu je bivši gradonačelnik Luka Čelan pred kraj svog mandata u 2020. godini nabavio novu Škodu Superb. Cijene ovih limuzina se kreću oko 75.000 KM ovisno o paketu opreme.

Na sjednici Gradskog vijeća, kad se izlagao nacrt proračuna, vijećnici HRS-a su postavili pitanje zašto se planira stavka “nabava motornog vozila u iznosu od 45.000 KM“,  kad znamo da je novo vozilo kupljeno u 2020. godini?

Upitali smo i zašto se planira trošak leasinga od 50.000 KM u 2021. godini!?

Nismo dobili odgovor.

Tek nakon ponovljenog pitanja prilikom izlaganja prijedloga proračuna, od nacrta do prijedloga umanjena stavka od 30.000 KM za troškove leasinga je pravdana tako da se i s tim sredstvima planira nabavka novih službenih vozila.

Kad se te dvije stavke zbroje ispada da i u 2021. godini planiramo potrošiti dodatnih 75.000 KM za nabavku novih službenih vozila.

Obzirom da nam je cijeli proračun planiran šturo i netransparentno, baš kao i do sada, ovim putem javno pitamo koliko se vozila planira nabaviti na leasing, a koliko izravno u 2021. godini?

Jesu li te nabavke baš tako nužne u ovoj kriznoj korona godini kad znamo da će se proračun otežano puniti? Ima li prostora za prenamjenu tih sredstava obzirom da je Luka ostavio u amanet novu Superb Škodu?

Planiran je i trošak nabave novog rashladnog uređaja za gradsku upravnu zgradu u vrijednosti od 45.000 KM.

Imamo i tu jedan konkretan prijedlog. Naime, na drugu gradsku zgradu, onu Narodnog sveučilišta priključen je nov, gotovo ne korišten uređaj za rashlađivanje/grijanje.

Taj uređaj se ne koristi, tamo propada a ako je priključen na gradsku zgradu pretpostavljamo da je i vlasništvo Grada.  Zašto ne iskoristiti taj uređaj pa uštedjeti ovih planiranih 45.000 KM?

Ili je i to, kao i mnogo drugih stvari „na sudu“?!

Gradski odbor HRS Livno