Lasić: 173 milijuna eura za modernizaciju magistralnih cesta u FBiH, obilaznice oko Gruda, Livna, Mostara

Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić kazao je u intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista kako su se povećanjem trošarinana gorivo krajem prošle godine stvorili uvjeti za financiranje brojnih dionica autoceste na koridoru Vc koje prije nije bilo moguće financirati i graditi.

Nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o trošarinama krenulo se u intenzivne pregovore s međunarodnim financijskim institucijama, posebice EBRD-om i EIB-om, za zatvaranje financijske konstrukcije na gotovo svim dionicama koridora Vc.

Do sada su izgrađena i u upotrebi 102 km Koridora, a trenutačno se radovi izvode na poddionicama: Svilaj – Odžak, II. faza (10,4 km, vrijednost 77,2 milijuna KM), Drivuša – Klopče (2,23 km, vrijednost 61,9 milijuna KM), Klopče – Donja Gračanica (5,8 km, vrijednost 204,7 milijuna KM), a uvođenje izvođača u posjed i početak radova očekuje se na dijelu Buna – Počitelj (7,2 km, vrijednost 64,6 milijuna KM), istaknuo je Lasić.

Dodao je kako su u tijeku aktivnosti na odabiru izvođača radova, kao i za nabavu konzultantskih usluga nadzora na dionici Počitelj – Zvirovići(Međugorje).

Eksproprijacija na toj dionici izvršena je gotovo 90 posto, a izgradnja 11 kilometara te dioniceiznimno je važna zbog preusmjeravanja prometa s magistralne ceste M17 na autocestu prema Graničnom prijelazu Bijača, dodao je Lasić.

Osvrnuo se i na stanje magistralnih cesta na kojima se odvija 85 posto prometa u Federaciji BiH, podsjetivši da je u najvećem dijelu mreža magistralnih cesta izgrađena u razdoblju od 1968. do 1975. godine te da je prosječna starost mostova 45, a tunela 40 godina.

JP Ceste FBiH pripremile su program modernizacije magistralnih cesta FBiH, koji je preko Ministarstva prometa upućen Vladi FBiH. Kreditna sredstva planirana za program modernizacije iznose 173 milijuna eura te su dobivena od EBRD-a (73 milijuna eura nakon usvajanja trošarina) i EIB-a te Svjetske banke – 100 milijuna eura, kazao je ministar Lasić.

Tim velikom projektom, dodao je Lasić, predviđena je modernizacija određenih dionica te izgradnja obilaznica oko Bugojna, Donjeg Vakufa, Gruda, Livna, kao i prve faze obilaznica oko Cazina, Kiseljaka i Goražda, prenosi Fena.

Također, planirani su radovi na južnoj obilaznici oko Mostara, izgradnja prve faze ceste između Graničnog prijelaza Izačić i Bihaća, koja se vezuje na planiranu obilaznicu Bihaća i izgradnju prve faze ceste Bihać – Bosanska Krupa, kazao je Lasić.

https://www.grude.com