Livanjski slikar mostarskoj publici predstavio prirodu i konje

U kratkim govorima pred publikom, na radove ovog slikara su se osvrnuli sam Brešan, voditelj galerije ‘Aluminij’ Darko Juka, te akademik Jakov Pehar koji je izložbu proglasio otvorenom.

Velika samostalna izložba livanjskoga akademskog slikara Ivice Vlašića otvorena je u četvrtak u galeriji ‘Aluminij’ u Mostaru. Izložbu čini oko 100 djela livanjskih krajolika i plemenitih konja, a dominiraju ulja na platnu, s ponešto pastela, akvarela, grafika i 20-tak živopisnih crteža. Kako je kazao sam autor Ivica Vlašić, riječ je o presjeku četiri desetljeća dugoga stvaranja, točnije od njegova izlaska s Akademije 1976. godine, do danas.

“Svaki ovaj motiv koji je ovdje izložen je na neki način i proživljen jer ja na taj način slikam”, kazao je akademski slikar, konstatirajući kako ga veseli što na otvorenju izložbe vidi veliki broj poklonika lijepoga. “Priroda na njegovim platnima slavi, vegetacija buja, a konji glorificiraju nesputanost. Bile bi to zapravo temeljne poruke slikara: budite krepki, vitalni i slobodni, potvrda kako se uistinu radi o svojeglavom i dobrodošlom otklonu od turističkih razglednica.

Budite svoji, pa makar i bili omamljeni u toj samoći, samoći koja liječi”, zapisao je autor prigodnoga kataloškog osvrta, novinar i likovni kritičar Igor Brešan. Hrvatski povjesničar umjetnosti i likovni kritičar Stanko Špoljarić, u svojemu osvrtu na Vlašićevo stvaranje, upozorava kako slikar poštuje konkretnu veličajnost prirode i na toj potki marnošću realistične opisnosti osmišljava svoj koncept slike, oblikujući scenu svojom varijantom hiperrealizma te, pomalo paradoksalno, minucioznošću slikarskoga čina, nadilazi činjenično, približavajući se ugođaju metafizičkoga. U kratkim govorima pred publikom, na radove ovog slikara su se osvrnuli sam Brešan, voditelj galerije ‘Aluminij’ Darko Juka, te akademik Jakov Pehar koji je izložbu proglasio otvorenom.

Ivica Vlašić rođen je u Varešu, 1954. godine, a od 1960. živi u Livnu. Sarajevsku ALU završio je 1976. kada odlazi na studijsko putovanje u Pariz, da bi 1981. u Varšavi specijalizirao slikarstvo kao stipendist poljske vlade. Uvršten je u Enciklopediju hrvatske umjetnosti, u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 1996. godine, kao i u Nacionalnu zbirku grafika Hrvatskoga kluba za međunarodnu suradnju. Osnivač je skupine likovnih umjetnika Livna ‘Li Art’ i suosnivač Društva hrvatskih likovnih umjetnika Herceg-Bosne, koje je preraslo u DHLU FBiH. Vlasnik je privatne galerije ART Vlašić, a svoju 41 godinu umjetničkoga stvaranja okrunio je s 54 samostalne i više od 150 skupnih izložbi u domovini i inozemstvu. Živi i stvara u Livnu. Izložba u Mostaru dio je programa Dana Matice hrvatske – Mostarsko proljeće 2018., a održava se pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti BiH. Izložba je otvorena do 15. lipnja.

Bljesak.info