Livnjak Josip Mihaljević dobitnik godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika

65

Livnjak Josip Mihaljević dobitnik je godišnje nagrade  Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za svoju prvu knjigu “Komunizam i čovjek. Odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj 1958.-1972.”!

Rođen 1983. godine u Livnu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. U siječnju 2008. godine stekao titulu diplomiranog povjesničara i profesora povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od listopada 2008. do lipnja 2009. godine radio je kao vanjski suradnik (istraživač) u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, a 2009. kao suradnik pri Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža. Od lipnja 2009. zaposlen je na Hrvatskom institutu za povijest kao znanstveni novak. Od 2010. tajnik je Časopisa za suvremenu povijest. Primarno područje znanstvenog interesa mu je hrvatska i jugoslavenska povijest u razdoblju od 1945. do 1990., s posebnim naglaskom na teme iz društvene i socijalne povijesti toga razdoblja, te povijest komunizma, povijest ljudskih prava, teorija totalitarizma i metodologija povijesnih znanosti. Godine 2015. obranio je doktorsku disertaciju “Odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj 1958. – 1972.”. Član je Društva za hrvatsku povjesnicu i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti.

Sudjelovanje na znanstvenim projektima:

2008. – 2009.  Hrvatska historiografija i nastava povijesti (19.-21. stoljeće), financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

2008. – 2009.  Ratni zločini počinjeni nad hrvatskim građanima potkraj i neposredno nakon II svjetskog rata, financiranje: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

2009. – 2013.  Vlast i društvo: komunistički sustav u Hrvatskoj 1945. – 1990., financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

2014. – 2015. Gospodarsko-socijalni aspekti tranzicije Slovenije i Hrvatske 1985.-1995. godine, financiranje: Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije.

2014. – 2017. Hrvatska u 20. stoljeću: modernizacija u uvjetima pluralizma i monizma, financiranje: Hrvatska zaklada za znanost.