Livnjak optužen za poreznu utaju, budžet BiH oštećen za 130.000 KM

1

Tužilac u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Danijela Milišića, rođenog 1979. godine u Livnu, državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Srbije zbog utaje poreza.
Optuženi se tereti da je tokom 2011. godine, kao odgovorna osoba, zamjenik direktora bez ograničenja ovlaštenja u pravnoj osobi “Finish Commerce” d.o.o. Banja Luka, počinio utaju PDV-a u iznosu od 134.914,15 KM, za koji je oštetio budžet BiH.

Optuženi se tereti da je u svojstvu zamjenika direktora, odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi “Finish Commerce” d.o.o. Banja Luka, zajedno sa Cvijom Milišićem, direktorom i osobom bez ograničenja ovlaštenja u pravnoj osobi “Finish Commerce” d.o.o, u dogovoru sa Zoranom Delićem, osnivačem i direktorom odnosno odgovornom osobom u pravnoj osobi “Del Invest” d.o.o. Banja Luka, na osnovu ispostavljene fiktivne fakture pravne osobe “Finish Commerce” d.o.o. Banja Luka kao navodnog dobavljača naslovljene na navodnog kupca “Del Invest” d.o.o. Banja Luka, podnio PDV prijavu neistinitog sadržaja za poreski period siječanj 2011. godine, na koji način su omogućili pravnoj osobi “Del Invest” d.o.o. Banja Luka da neosnovano i nezakonito na svojoj PDV prijavi prikaže odbitni ulazni PDV u iznosu od 459.893,00 KM na štetu budžeta BiH, te su također, svjesni da do naplate po navedenoj fiktivnoj fakturi neće doći i da pravna osoba

“Finish Commerce” d.o.o. neće raspolagati sredstvima za plaćanje prijavljene poreske obaveze po opisanoj fiktivnoj fakturi, onemogućili naplatu prijavljenog poreza propisanog poreskim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine od pravne osobe “Finish Commerce” d.o.o. u iznosu od 134.915,00 KM, za koji iznos je oštećen budžet Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je počinilo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stava 4. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 31. KZ-a BiH u sticaju (član 53. KZ-a BiH) sa krivičnim djelom neplaćanja poreza iz člana 211. stav 2. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 29. istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.

https://www.klix.ba